NSS SHOPHOUSE
PHỐI CẢNH 1

NSS SHOPHOUSE

Chủ đầu tư:

Vị trí: Nguyễn Sinh Sắc, Đà Nẵng, Việt Nam

Diện tích: 165m2

Hoàn thành: 2020

Trả lời