NHÀ Ở LƯNG ĐỒI

NHÀ Ở LƯNG ĐỒI

Chủ đầu tư: Nguyễn Xuân Ngọc

Vị trí: Đông Giang, Quảng Nam

Diện tích: 96m2

Hoàn thành: 2020

Trả lời