BACH DUONG PUB & COFFEE

BACH DUONG PUB & COFFEE

Chủ đầu tư: Hoang Minh Thanh

Vị trí: Kontum, Viet Nam

Diện tích: 1000m2

Hoàn thành: 2021

Trả lời