BACH DUONG COFFEE

BACH DUONG COFFEE

Chủ đầu tư: Bùi Viết Hà

Vị trí: Kontum, Viet Nam

Diện tích: 30m2

Hoàn thành: 2020

Trả lời